Jak se vypořádat s krizí?

crisisVe společnosti, v přírodě i ve výrobních procesech není možné vyloučit vznik krizových jevů, které se negativně odrážejí na existenci lidstva a jeho rozvoji. Když není možné vyloučit krizi z každodenního života, je nutné hledat cesty a postupy, jejichž úlohou je minimalizovat vzniklé škody a zabránit ztrátám na životech i na majetku. Krize se nevyhýbá ničemu a nikomu – proto jde i o běžný jev v podnicích. V minulosti se ale krize nejčastěji vyvíjeli pomalu a většinou bylo možné pomocí profesionálně vedeného plánování krizím zabránit nebo otupit jejich účinky. V posledních letech se výrazně změnil charakter krizových situací, a proto jsou potřebné nové aktivity – například prevence krizí jako nástroj na jejich zvládnutí. Cílem předmětu krizový management je obeznámit studenty s postavením krizového managementu, pomoct zorientovat se v problematice analýzy krizových situací, formulování strategií a implementace navrhovaných řešení.

Krizový management je proces soustavného a cílevědomého usměrňování výrobních, servisních a podnikatelských činností prostřednictvím zdrojů zaměřených na ochranu lidských a ekonomických hodnot, na bezpečný provoz a udržování rovnovážného stavu podniku po všech stránkách a ve všech oblastech jeho činnosti.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit