Jak správně určit strategii?

Úkolem strategického managementu je, aby určil nejen strategii podniku, kterým směrem se bude ubírat, ale také strategii obchodu, výroby, propagace a dalších částí společnosti. Jedná se o specifickou činnost, které předchází analýzy, prognózy či jiné výzkumy. Strategie výroby odpovídá na otázky spojené s výrobou – kolik výrobků, jak vyrábět, jakou kvalitu, sezónní výkyvy, jaké náklady apod. Důležité je v této fázi poznat svou cílovou skupinu a přizpůsobit produkt co nejvíce jejím potřebám. Pokud v této fázi předběhnete konkurenci, zabezpečí vám výborné postavení na trhu.

Při určení správné výrobní strategie podniku musíme brát do úvahy spoustu faktorů, které mohou v budoucnosti ovlivňovat výrobu a náš úspěch na trhu.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit