Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem?

Pojmy právník a advokát se často pletou. Proto někteří ani netuší s jakými problémy jít do advokátní kanceláře nebo do právní poradny. Společně tuto záhadu však odhalíme.

Právník, advokát nebo notář?

PRÁVNÍK

Právníkem se stává každý, kdo zdárně dokončí studium na právnické fakultě a získá titul Mgr., ten může dále získat "malý doktorát", tedy titul JUDr., pokud by ve studiu dále pokračoval, získal by titul PhD.

Kdo je právník: státní zástupce, notář, soudce, advokát, exekutor

Pokud právník splní požadovanou praxi a dodělá si profesní zkoušky, pak se z něj může stát notář, soudce, exekutor nebo advokát. Pokud se však nerozhodne pro tento postup, může působit ve firmách nebo ve státní správě.

ADVOKÁT

Advokát je tedy absolventem právnické fakulty, stejně jako všichni výše zmínění. Navíc musí získat praxi jako advokátní koncipient a složit advokátní zkoušku. Jako jediný z nich však je a musí být zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Advokát musí být profesně pojištěný pro případ, že by způsobil škodu svému klientovi při poskytování právní služby.

Pokud zrovna hledáte někoho, kdo by vás u soudu zastupoval, protože potřebujete vyřešit nějaký spor soudní cestou nebo někdo zažaloval vás nebo jen potřebujete pomoci při jednání s protistranou či sepsat smlouvu. Pak se obraťte na nejbližšího advokáta. Advokáti Zlín jsou schopni pomoci nejen při obhajobě a vymáhání vašich práv, ale i při restrukturalizaci podniku, správě osobního či firemního majetku

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit