Rozhlas, aneb přehlížená bezpečností nezbytnost

rozhlas po drátě

Rozhlas je nezbytnou součástí měst a vesnic po desetiletí. Jak funguje rozhlas po drátě a z jakých důvodů jsou považovány za nezbytné? V následujícím článku se to dozvíte.

Informace rychle

Mezi hlavní výhody rozhlasu patří rychlost šíření informací, což je naprosto nezbytná v pro ochranu bezpečí občanů. Během živelných pohrom, jako jsou vichřice, tornáda, hurikány, potopy a požáry se často nedostanou občané k živému rádiovému, či televiznímu vysílání, natož internetu. Proto je obrovskou výhodou mít umístěné vysílače rozhlasu ve veřjených budovách a na ulicích.

Dotace na rozhlas

Věděli jste, že je rozhlas součástí veřejné služby? Stát tedy na jeho instalaci přispívá dotacemi. Není tedy možné se vymlouvat, že si obec nemůže rozhlas dovolit. Zvláště, protože existují firmy, které spolupracují s úřady a zajistí častější příjem dotací, na které se musí běžně čekat.

Analog, nebo digitál?

Přestože digitální vysílání je hudba budoucnosti a pomalu všichni přecházejí na bezdrátové varianty, drátový rozhlas je stále vhodnou variantou pro vaši obec. Jeho nízké náklady stále představují hlavní výhodu oproti digitálu. Je ovšem spravedlivé si zmínit ty nejhlavnější výhody digitálního rozhlasu. Hlavní výhoda je, že nemusíte být na jednom daném místě a spoléhat se na živé vysílání. Lze si zprávu předem na hrát a vysílat jí pomocí mobilního telefonu. Na dálku také ovládáte, kde vysílání proběhne a systém provádí kontrolu a předává informace o případných chybách a dírách v systému, který přes modem může technik jednoduše opravit, aniž by obec musela platit za výjezd.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit