Svařování a bezpečnost

Typický odér a silná záře, to vše doprovází svařování - činnost, při které dochází k pevnému spojování dvou a více kusů kovového materiálu. Svařování se stalo činností, kterou ovládají jak odborníci, tak i amatéři. Vždy je ale důležité při svařování dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Svařovací práce jsou z tohoto hlediska velmi rizikové. Svářeči jsou ohroženi i vyšším počtem úrazů a nemocí z povolání. S ohledem na požární bezpečnost je svařování vysoce riziková činnost, protože při ní dochází k práci za vysokých teplot a může tak dojít ke vznícení hořlavých látek na stanovišti svářeče a v jeho okolí. Nošení helmy, chránícího štítu se začerněným sklem je naprostý základ. Mezi další ochranné prvky patří ochranná obuv, dostatečně silné oblečení a rukavice.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit